Семинар ITC 8-10.11.2011

Четвъртата субрегионална дейност озаглавена „Социален диалог и организиране на членовете в търговския сектор“ се проведе от 8 до 10 ноември 2011 г. в София, България.
Семинарът беше организиран за представители на профсъюзи от търговския сектор в България, Румъния, Кипър и Чешката република.

Основните теми, върху които беше акцентирано бяха:
- Многонационалните компании в търговията в Европа,
- Европейски работнически съвети,
- Изпълнение на резолюциите на UNI на национално равнище,
- Европейски социален диалог в търговията и други.

 

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001