Партньори

 

UNI Global Union

 

UNI Europa

 

Министерство на труда и социалната политика

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България

 

Главна инспекция по труда

 

Конфедерация на независимите синдикати в България

 

Българска стопанска камара /БСК

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001