За нас

Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите е наследник на стогодишна традиция. Тя води началото си от:

  • Съюза на търговските служители,
  • Профсъюза на хлебарите,
  • Съюза на банковите служители и
  • Съюза на келнеро-готвачите, за да прерасне през 1907 г. в единен профсъюз.

Днес федерацията има над 140 синдикални организации в цялата страна – в търговски вериги, магазини, ресторанти, хотели, хлебозаводи, кооперации, фирми за битово и обществено обслужване.
Федерацията е член на най-голямата представителна синдикална организация в нашата страна – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), както и на световната браншова организация – Международна синдикална мрежа (UNI) към МКП.
Федерацията е партньор с работодателските организации:

  • Съюз на търговците в България,
  • Българска туристическа камара,
  • Федерация на индустриалните хлебопроизводители и сладкари,
  • Централен кооперативен съюз, като национална структура на кооперациите.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001