Седми конгрес на КНСБ

На 2 и 3 май 2012 г. се проведе Седмият конгрес на Конфедерация на независимите синдикати в България.

Сред делегатите на конгреса бяха и представителите на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите:

 Наташа Михова, Найден Найденов, Росица Величкова, Емил Антонов, Цветан Ангелов, Любомир Марков, Кунка Панчева, Елена Добрева, Роза Петкова, Христина Стефанова и Тодор Бъчваров.

 

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001