ГЛОБАЛЕН ПРОТЕСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В МАКДОНАЛДС

ОБРЪЩЕНИЕ

на

Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите

към работещите в „Макдоналдс” – България

Скъпи приятели,
6 юни 2013 г. е обявен за глобален ден на действие срещу експлоатацията и потъпкването на трудовите права и правото на сдружаване в заведенията на „Макдоналдс” в цял свят.
На този ден работещите във веригата от 30 страни ще изразят своя протест и готовност да отстояват правата си до край.
Призоваваме Ви да присъедините Вашият солидарен глас към милионната армия работещи и с това да заявите позицията си, че като част от работническото
семейство на „Макдоналдс” сте готови да отстоявате и да се борите за Вашите трудови права.
Не забравяйте, че само по пътя на синдикалното сдружаване ще бъдете силни!

Ние сме с Вас!

03.06.2013 г. С уважение: Наташа Михова
Председател

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001