Отговори на получени въпроси, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г.

Относно: Публична покана номер 2/14.02.2014 г. на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, с предмет "Извършване на експертна услуга за анализи и проучване" по проект BG051PO001-7.0.07-0157-C0001 "Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места".

Отговорите можете да намерите тук.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001