Подкрепа за инициативата "Всеки ден - Великден"

Независимата федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите горещо подкрепя предложението на Омбудсмана на Република България - г-жа Мая Манолова, на Българската агенция по безопасност на храните, на Българската хранителна банка, на Българския Червен кръст, на Националния браншов съюз на хлебарите и сладкарите в България и на други представители на браншовите организации от хранителната промишленост и хранителните вериги от 1 януари 2017 г. да отпадне ДДС върху храните, които се даряват.

Всички ние знаем, че у нас под прага на бедност живеят над 1,5 милиона души, 46 % от българското население живее в тежки материални лишения, като близо 1/3 от гладуващите у нас са деца, които се хранят оскъдно, защото семействата им не могат да осигурят основни хранителни продукти. В същото време се унищожават близо 700 000 тона храни годишно и зад този факт прозира безпределното безхаберие и бездействие на държавата и на гражданското общество.

В момента дарението се квалифицира като търговска сделка и търговците и производителите нямат стимул да даряват храна, тъй като за това плащат повече, отколкото за унищожаването й, въпреки че голяма част от нея е годна за консумация.

Разпиляването на хранителни ресурси трябва да бъде спряно незабавно, като се намери правилното държавническо решение чрез промяна в Закона за ДДС и други механизми.

Ние като синдикалисти заставаме в подкрепа на справедливото искане за освобождаване от ДДС на дарените храни и се нареждаме в редицата на инициаторите на кампанията „Всеки ден – Великден“.

Надяваме се, че правителството и българският бизнес ще докажат своята съпричастност, възможности, европейско мислене и инициативност, като в най-скоро време, в най-отдалечените и бедни райони на страната, се изградят модерни супермаркети за социално слаби, в които те ще получават богат асортимент от храни – и то безплатно.

Само така кампанията „Всеки ден – Великден“ ще даде своя реален принос за решаването на един огромен социален проблем.

Всички членове на нашата Федерация ще работим за каузата на кампанията, която е наше синдикално убеждение.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001