Ключови компетентности 6-8.04.2011

В периода 6-8 април 2011 г. в гр. Пловдив се проведе обучение по ключови компетентности „Лидерство” и „Работа в интеркултурна среда”.
Обучението беше организирано в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В него се включиха председатели и представители на синдикални организации, членове на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001