Новини

Отговори на получени въпроси, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 и 2 от ПМС № 69 от 11.03.2013 г.

Относно: Публична покана номер 2/14.02.2014 г. на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, с предмет "Извършване на експертна услуга за анализи и проучване" по проект BG051PO001-7.0.07-0157-C0001 "Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места".

Отговорите можете да намерите тук.

продължава>

ГЛОБАЛЕН ПРОТЕСТ НА РАБОТЕЩИТЕ В МАКДОНАЛДС

ОБРЪЩЕНИЕ

на

Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите

към работещите в „Макдоналдс” – България

Скъпи приятели,
6 юни 2013 г. е обявен за глобален ден на действие срещу експлоатацията и потъпкването на трудовите права и правото на сдружаване в заведенията на „Макдоналдс” в цял свят.
На този ден работещите във веригата от 30 страни ще изразят своя протест и готовност да отстояват правата си до край.
Призоваваме Ви да присъедините Вашият солидарен глас към милионната армия работещи и с това да заявите позицията си, че като част от работническото
семейство на „Макдоналдс” сте готови да отстоявате и да се борите за Вашите трудови права.
Не забравяйте, че само по пътя на синдикалното сдружаване ще бъдете силни!

Ние сме с Вас!

03.06.2013 г. С уважение: Наташа Михова
Председател

7 октомври - Световен ден за достоен труд

Уважаеми колеги,

На 5 октомври т.г. Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите и синдикалният актив от Пловдивски регион ще отбележим Световния ден за достоен труд – 7 октомври.

продължава>

Седми конгрес на КНСБ

На 2 и 3 май 2012 г. се проведе Седмият конгрес на Конфедерация на независимите синдикати в България.

Сред делегатите на конгреса бяха и представителите на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите:

продължава>

Още статии...

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001