Новини

Шести конгрес на Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и общественото обслужване

На 20-ти април в хотел „Рила” се проведе Шестият конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване.

 

продължава>

VI редовен конгрес

На 20.04.2012 г. Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване ще проведе своя VI редовен конгрес, при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Федерацията за периода след Петия  конгрес.
2. Отчет на Финансово-контролната комисия.
3. Обсъждане и приемане на програма за дейността на Федерацията за 2012-2017г.
4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Федерацията.
5. Избор на председател, зам. председател на Федерацията и председател на Финансово-контролната комисия.
6. Избор на Управителен съвет.
7. Приемане на Бюджет на Федерацията.
8. Вземане на решение за членството на Федерацията в КНСБ и избор на делегати за Седмия конгрес на КНСБ.
9. Други.
Откриването на конгреса е от 13 часа в столичния хотел „Рила”.

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001