Колективно трудово договаряне

Колективен трудов договор за бранш "Туризъм" - 2016 г.

Днес 26.05.2016 г. в гр. София, в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда, се подписа настоящият колективен трудов договор, страни по който са:

продължава>

Минимални осигурителни доходи в бранш "Туризъм" за 2016 г.

продължава>

Минимални осигурителни доходи в отрасъл "Търговия" за 2016 г.

продължава>

Минимални осигурителни доходи за икономическа дейност "Производство на хлебни и тестени изделия" за 2016 г.

продължава>

Още статии...

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001