Колективно трудово договаряне

Споразумение в дейност "Производство на хлебни и тестени изделия" за 2013 г.

продължава>

Споразумение в бранш "Туризъм" за 2013 г.

продължава>

Споразумение в системата на ЦКС за 2013 г.

продължава>

Споразумение в отрасъл "Търговия" за 2013 г.

продължава>

Още статии...

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001