Галерия

Семинар ITC 8-10.11.2011

Индустриални отношения 5-8.10.2011

Индустриални отношения 6-9.07.2011

Ключови компетентности 6-8.04.2011

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 987 74 23 

Проект BG051PO001